Nepravidelná menstruace

Jaká je “normální” menstruace? Jak často má být a jak se dá řešit, když není?

Normální délka menstruačního cyklu je 23 až 36 dní (někdy se pro zjednodušení za normální délku cyklu pokládá 3 až 5 týdnů). Nepravidelné cykly mohou být s normální ovulací, a tedy i normálně plodné. Dosti časté jsou však různé hormonální poruchy, a tedy i snížená plodnost. Léčit nepravidelnou menstruaci je nutno pouze v případě tzv. dysfunkčního krvácení. To je situace, která se typicky objevuje v pubertě nebo v přechodu. Menstruace nejdřív vynechá, po nějaké době se pak objeví velmi silné a dlouhé krvácení. Zde je léčba téměř nutností, jinak je žena vystavena velkým krevním ztrátám a často i nutnosti kyretáže (tj. výškrab děložní sliznice). Ostatní případy nepravidelného krvácení vlastně léčbu nevyžadují – ovšem mnoho žen nepředvídatelnost menstruace obtěžuje a přejí si krvácení pravidelné.

Takové situace se řeší tím, že se podají hormony, které zablokují vlastní menstruační cyklus a udělají nový, umělý. Tento umělý cyklus je pak obvykle pravidelný (nemusí to tak být vždy, je-li cyklus umělý, umožňuje i posunování menstruace podle potřeby a přání ženy). Dá se toho dosáhnout různými způsoby, přičemž nejjednodušší je užívání kombinovaných (tj. běžných) antikoncepčních pilulek (případně jiných způsobů kombinované hormonální antikoncepce – náplasti, vaginální kroužek). Tato antikoncepční metoda způsobuje zcela pravidelné menstruační (přesněji: pseudomenstruační) krvácení a mnohé z nich to pokládají za její hlavní výhodu.

Poslední úpravy: 23. červen 2016

Pokud byly tyto informace pro Vás užitečné, možná se o ně ráda podělíte se svými kamarádkami.