Zeptejte se lékaře

Zeptejte se odborníka na to, co Vás zajímá nebo trápí. Odpověď Vám zašleme e-mailem. Bude-li Váš dotaz zajímavý i pro ostatní čtenářky, anonymně ho zveřejníme na těchto www stránkách. Na otázky, které nám zadáte, odpovídá MUDr. Hana Kosová PhD., IFEPAG.
Jméno:
E-mail

Souhlasím s tím, aby společnost BAYER s.r.o., IČ: 00565474, se sídlem Praha 5 - Stodůlky, Siemensova 2717/4, PSČ 155 00, shromažďovala, zpracovávala a uchovávala mé osobní údaje uvedené v tomto formuláři a v další komunikaci v rámci této poradny, včetně případných údajů o mém zdravotním stavu, a to v automatizovaně vedené databázi, za účelem zpracování a zodpovězení mého dotazu, a to po dobu 5 let ode dne udělení tohoto souhlasu, a případně též za účelem farmakovigilance, tj. sledování bezpečnosti léčivých přípravků, a to po dobu 10 let ode dne udělení tohoto souhlasu.

Beru na vědomí, že za účelem farmakovigilance lze na základě zákona předat mé osobní údaje držitelům rozhodnutí o registraci a příslušným státním institucím v ČR i v zahraničí. Zároveň prohlašuji, že jsem si vědom/a svých práv vyplývajících z ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, zejména svého práva přístupu k osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, na informace o zpracování mých osobních údajů ve smyslu ustanovení § 12 zákona č. 101/2000 Sb. a práva požadovat vysvětlení a nápravu, pokud by zpracováním mých osobních údajů byla porušována ochrana mé osoby nebo mého soukromého a osobního života či zákon ve smyslu ustanovení §21 zákona č. 101/2000 Sb.

Pro poskytnutí údajů a skutečností společnosti BAYER s.r.o. tak v rozsahu komunikace prostřednictvím této poradny rovněž zprošťuji lékaře odpovídajícího na můj dotaz povinnosti mlčenlivosti podle zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách. Poskytnutí mých osobních údajů je dobrovolné.

L.CZ.COM.WH.05.2018.0494
Poslední úpravy: 25. květen 2018

Pokud byly tyto informace pro Vás užitečné, možná se o ně ráda podělíte se svými kamarádkami.