Aktuální trendy v antikoncepci

Aktuální trend v hormonální antikoncepci? Jednoznačně šetrnost, bezpečnost a spolehlivost.

Hormonální antikoncepce patří k objevům moderní medicíny, které začaly od druhé poloviny 20. století zásadním způsobem ovlivňovat životní styl. Přípravky hormonální antikoncepce prodělaly během tohoto období řadu změn (úprava dávky, složení, samotné dávkování, způsob podání). I ženy během několika desítek let změnily své chování. Dle statistik Ústavu zdravotnických informací a statistik ČR (ÚZIS) z roku 2012 rodí ženy později a stále více žen do 35 let věku řeší spíše studium a kariéru. S tímto trendem jdou ruku v ruce také požadavky na vhodnou dlouhodobou antikoncepci. V současné době je ženami i gynekology kladen důraz na tři vlastnosti moderní antikoncepce, kterými jsou jednoznačně – šetrnost, bezpečnost a spolehlivost.

Celosvětově je až 41 % těhotenství neplánovaných

Dle statistik je na světě až 41 % těhotenství neplánovaných a téměř polovina z nich (49 %) končí umělým přerušením těhotenství.

V průzkumu provedeném v USA mezi 2 000 ženami bylo zjištěno, že až k 48 % neplánovaným těhotenstvím došlo během užívání antikoncepce, zejména z chyb při jejím užívání. Zároveň provedené studie potvrdily, že chyby v užívání kombinované perorální antikoncepce jsou přímo závislé na věku uživatelky. Nejvyšší míra chybovosti byla zaznamenána u náctiletých žen. Ačkoliv je krátkodobá antikoncepce (užívaná denně, týdenně nebo měsíčně2) mezi ženami poměrně rozšířená, nemusí být dle výše uvedených statistik pro některé ženy právě tou nejvhodnější volbou. Mnoho žen také stále neví o dalších možnostech antikoncepce, které mohou lépe vyhovovat jejim individuálním potřebám, než které jim nabízí jejich současná forma antikoncepce.

Antikoncepce by měla respektovat individuální potřeby ženy

Mezi formy antikoncepce, které splňují současné nároky na moderní antikoncepci, patří dlouhodobá antikoncepce ve formě nitroděložního tělíska. Ženy mohou vybírat mezi klasickými tělísky s obsahem kovu nebo nitroděložním hormonálním systémem. Mezi jednoznačné benefity tohoto druhu antikoncepce patří kromě spolehlivosti (srovnatelné se spolehlivostí při sterilizaci) a šetrnosti také příznivé finanční hledisko oproti ostatním druhům antikoncepce.

Nitroděložní hormonální systém – nejen pro ženy po porodu

Ačkoliv byla dlouhodobá antikoncepce v podobě tělíska donedávna častou volbou zejména pro ženy po porodu, nově se na ni pohlíží také jako na vhodnou alternativou i pro ženy, které doposud nerodily a v nejbližší době těhotenství neplánují.

Nitroděložní hormonální systém: jak funguje?

Mechanismus účinku nitroděložního hormonálního systému kombinuje účinek gestagenní antikoncepce a nitroděložního tělíska, které působí v děloze jako cizí těleso a brání pohybu spermií. To ovšem platí jen pro spermie, které překonají bariéru v hrdle děložním (což je naprosté minimum spermií). Hormon obsažený v tělísku zahušťuje totiž hlen hrdla děložního, který se stává vazkým a pro spermie neprostupným. Hormonální nitroděložní systém také brání nárůstu děložní sliznice. Kombinace těchto tří účinků je příčinou velmi vysoké antikoncepční spolehlivosti hormonálního nitroděložního systému. Kromě jednoduchého užívání a velmi vysoké spolehlivosti, nitroděložní hormonální systém snižuje riziko zánětů dělohy a vejcovodů a rakoviny děložního těla.

Nitroděložní systém může být vhodnou volbou i pro rizikové pacientky

U určité podskupiny žen je nutné kvůli jejich zdravotnímu stavu věnovat volbě antikoncepce velkou pozornost. Jedná se zejména o ženy, u kterých jsou přítomny srdečně-cévní rizikové faktory, jako je obezita (BMI ≥ 30), kouření, hypertenze, diabetes s poruchou cév, poruchy tukového metabolizmu, nebo které trpí epilepsií, migrénami či poruchami jaterních funkcí např. v důsledku nedávno prodělané hepatitidy nebo mononukleózy. U těchto rizikových pacientek by nasazení kombinované hormonální antikoncepce (COC) mohlo zvýšit riziko vzniku tromboembolické nemoci (TEN), zhoršit stav onemocnění nebo vést ke snížení účinku COC vlivem užívaných léků. Jednou z možností se u těchto žen stává antikoncepce ve formě nitroděložního systému (IUS), z něhož se do děložní dutiny uvolňuje pouze gestagen, který působí převážně lokálně v děloze. IUS je možnou formou antikoncepce také pro ženy postižené poruchou funkce štítné žlázy (hyperfunkce nebo hypofunkce), u kterých se nedaří dobře zvládat léčbu. Vyšetření na hormony štítné žlázy se v rámci standardního gynekologického vyšetření neprovádí. Pokud si ovšem žena stěžuje na nepravidelný menstruační cyklus, je před nasazením antikoncepce nutno vyloučit poruchu štítné žlázy (odběr krve), kterou právě poruchy menstruačního cyklu doprovází. Při dobře léčené poruše štítné žlázy nejsou kontraindikovány ani COC. Estrogeny obsažené v COC sice zvyšují hladinu bílkovin tvořených v játrech, na které se hormony štítné žlázy váží, nicméně na samotnou tvorbu hormonů štítné žlázy mají spíše zanedbatelný vliv.

Závěrem lze říci, že hormonální nitroděložní systém nabízí i dosud nerodícím ženám pohodlnou a účinnou možnost antikoncepce, která bude splňovat jejich individuální potřeby a na kterou nebudou muset myslet každý den, týden či měsíc. Zároveň patří tento druh nitroděložní antikoncepce k jedněm z nejúčinnějších, nejšetrnějších a nejspolehlivějších dostupných forem současné antikoncepce na trhu. Může být také vhodnou volbou pro ženy, pro které by bylo nasazení kombinované hormonální antikoncepce rizikové vzhledem k jejich zdravotnímu stavu.

DALŠÍ ODKAZY

Antikoncepce – mýty a pravda

Pilulky se musí čas od času vysadit, to je známá věc. Nitroděložní systémy nejsou pro mladé ženy. A to jako vážně? Přečtěte si nějčastějí mýty o antikoncepci.

VÍCE

Nitroděložní tělíska pro mladé

Podle zvoleného typu jsou nitroděložní tělíska vhodná jak pro dívky a ženy od 18 let, které dosud nerodily, tak pro ženy, které již děti mají.

VÍCE

Akné a problémy pleti

Ne každá pilulka je ideálním pomocníkem při boji s akné, které trápí mnoho mladých dívek i žen. Zjistěte, která vám pomůže!

VÍCE