Spolehlivost antikoncepce

Antikoncepční metody mohou dosahovat velmi vysoké míry spolehlivosti. Žádná metoda, a to ani tak radikální, jako je sterilizace, však nezaručuje naprostou spolehlivost. A u mnoha antikoncepčních metod platí, že metoda je tak spolehlivá, jak je spolehlivá její uživatelka.

Vyjádření spolehlivosti

Spolehlivost jednotlivých antikoncepčních metod se obvykle vyjadřuje číslem (nebo procentem), kterému se říká Pearlův index. Ten se odvíjí od počtu těhotenství na 100 žen, které danou antikoncepční metodu používají během jednoho roku. Čím nižší Pearlův index, tím je metoda spolehlivější. Když je index mužského kondomu při typickém použití 18 (18 %), znamená to, že v průběhu jednoho roku otěhotní 18 ze sta žen, které kondom, jako jedinou antikoncepční metodu, používají.

Rozdíl mezi teoretickou a typickou spolehlivostí

Důležité je uvědomit si, že existuje rozdíl, někdy podstatný, pro spolehlivost při optimálním (teoretickém) užívání a při typickém užívání antikoncepce. Optimální užívání znamená užívání antikoncepce přesně podle doporučení, bez jakékoliv chyby nebo opomenutí ze strany uživatelky. Spolehlivost při typickém užívání znamená spolehlivost, které se dosahuje v praxi, se započtením chyb a dalších vlivů, ke kterým může dojít, a v reálném životě samozřejmě dochází.

Rozdíly dobře ilustruje pilulka, jedna z nejrozšířenějších metod hormonální antikoncepce. Její teoretická spolehlivost je 0,3 %, avšak typická spolehlivost v praxi je 9 %. Důvody, které mohou ovlivňovat spolehlivost pilulky ze strany uživatelky, jsou nasnadě: zapomenutá pilulka, zvracení, průjem apod. Obdobně, i když z jiných důvodů, jsou na tom transdermální náplasti a vaginální kroužky, u kterých je rovněž významný rozdíl mezi teoretickou a praktickou spolehlivostí.

Alt tag

Přehled spolehlivosti vybraných antikoncepčních metod

V tabulce uvádíme přehled metod antikoncepce, ve které jsou uvedeny jak teoretické, tak praktické spolehlivosti vybraných antikoncepčních metod. Stojí za povšimnutí, že nejspolehlivější jsou metody dlouhodobé, u kterých nehraje roli opomenutí a indispozice ženy, nebo nesprávné použití metody v praxi. Jde např. o nitroděložní hormonální tělíska. U těchto metod je teoretická a praktická spolehlivost stejná.

DALŠÍ ODKAZY

Přínosy antikoncepce

Myslíte si, že hormonální antikoncepce pouze chrání před otěhotněním? Mýlíte se! Užívání hormonální antikoncepce s sebou přináší i pozitivní účinky.

VÍCE

Aktuální trendy v antikoncepci

Převažují výhody spojené s užíváním pilulek nad nevýhodami? Ať už pilulku užíváte, nebo o jejím předepsání uvažujete, přečtěte si základní pro a proti.

VÍCE

Co dělat když zapomenu?

Zapomněla jste užít antikoncepční pilulku a nevíte si rady? Vyplňte formulář, který vám poradí, jak správně postupovat.

VÍCE