Otázky a odpovědi

Přečtěte si odpovědi na dotazy, na které se nejčastěji ptají čtenářky stránek antikoncepce.cz.

Podrobnější příspěvky jsou zpracovány v části Některé gynekologické problémy a Záněty pohlavního ústrojí a pohlavně přenosné nemoci.

Pokud se chcete zeptat lékaře na svůj problém přímo, použijte prosím formulář na stránce Zeptejte se lékaře.

U antikoncepce se někdy uvádí teoretická a typická spolehlivost. V čem je mezi nimi rozdíl?

Spolehlivost antikoncepce je u některých metod ovlivněna způsobem užívání, nebo chybami ze strany uživatelky (např. u pilulek). Teoretická spolehlivost naopak udává spolehlivost při užívání přesně podle doporučení, bez jakýchkoliv chyb a opomenutí. Více informací o spolehlivosti antikoncepce naleznete zde.

Nechci myslet na užívání pilulky každý den, jakou metodu antikoncepce mám volit?

Pokud nechcete myslet na každodenní užívání či aplikaci antikoncepce, můžete zvolit nitroděložní tělísko hormonální nebo bez hormonu. Lékař jej zavede do dělohy během rutinního ambulantního zákroku. Podle typu chrání ženu před otěhotněním na dobu minimálně 3 let. Výhodou je, že tělísko lze kdykoliv vyjmout a návrat k obvyklé plodnosti nastává hned v dalším měsíci.

Je nitroděložní hormonální tělísko vhodné i pro dívky a ženy, které dosud nerodily?

Ano, některé typy nitroděložního tělíska jsou vhodné i pro ženy, které ještě nerodily a chtějí se dlouhodobě chránit před dalším otěhotněním, např. kvůli studiu nebo nástupu do zaměstnání. Výhodou je, že tělísko lze kdykoliv vyjmout a návrat k obvyklé plodnosti nastává hned v dalším měsíci.

Jak probíhá první návštěva gynekologa?

Ke gynekologovi by se měla dívka zaregistrovat v 15 letech. Je vhodné se k němu dopředu objednat a sestřičce oznámit, že se jedná o první návštěvu. Na první schůzku si určitě připravte kartičku pojištěnce a informace k některým otázkám – kdy jste měla poslední menstruaci (je to datum prvního dne poslední menstruace), jak dlouho menstruace trvá, zda je pravidelná, zda ji doprovázejí silné bolesti či silné krvácení, zda již sexuálně žijete, zda jste prodělala závažnější onemocnění či zda se s něčím v současné době léčíte. Gynekolog si tyto informace zaznamená a následně vás vyšetří. Vyšetření probíhá pohmatem podbřišku, případně ultrazvukem. Pokud jste již měla pohlavní styk, vyšetří vás pomocí zrcadel a odebere stěr z děložního čípku a pošle jej na rozbor – cytologii.

Více informací o první návštěvě u gynekologa naleznete na stránce První návštěva gynekologa.

Ovlivňuje hormonální antikoncepce chuť na sex?

Některé ženy se domnívají, že při užívání hormonální antikoncepce se jejich chuť na sex snižuje. Většina žen žádnou změnu nepozoruje, a existuje také skupina žen, která zvýšení svého libida přisuzuje právě užívání hormonální antikoncepce. Studie, které zkoumaly změny libida u uživatelek antikoncepce, rovněž nepřinášejí jednoznačné výsledky. Pokud však žena užívá hormonální antikoncepci, má téměř stoprocentní ochranu před otěhotněním a při sexu se může maximálně uvolnit a více si ho užívat.

Je pravda, že se po antikoncepci tloustne?

Po pilulkách se netloustne. Je to již zcela nepochybně prokázáno celou řadou kvalitních vědeckých studií. Průměrný váhový přírůstek u žen užívajících a neužívajících pilulky je stejný (asi půl až 1 kg za rok), rovněž počet žen, které náhle přibraly, je stejný. Pokud žena přibere při užívání antikoncepčních pilulek, není to v důsledku užívání pilulek. Příčiny váhového přírůstku je nutno hledat jinde. U mladých dívek stačí normální tělesný vývoj. Ten ještě není ukončen a pokračuje dál, ať s pilulkami, či bez nich.

Nemůže antikoncepce způsobit rakovinu?

Antikoncepční pilulky snižují riziko rakoviny vaječníku a děložního těla. Účinek je tím výraznější, čím déle se užívají. Tato ochrana vysoko převyšuje případná rizika antikoncepce. Uznává se, že pilulky mohou urychlit vývoj tzv. dysplazií děložního čípku (přednádorové stavy) v rakovinu děložního čípku u žen infikovaných rizikovými kmeny papilomavirů (ty jsou příčinou rakoviny čípku) – v praxi je však v ČR výskyt nádorů čípku u žen užívajících pilulky nižší než u těch, které je neužívají (protože jsou pod větší kontrolou a musejí chodit na preventivní prohlídky – zjištěnou dysplazii lze pak odstranit). Hodně diskutována byla otázka rakoviny prsu a pilulek, se závěrem, že pilulky zvyšují riziko rakoviny prsu 1,1 % a vzestup rizika se týká pouze doby užívání, pak rychle klesá. O gestagenní antikoncepci je málo informací. Je pravděpodobné, že snižuje riziko rakoviny děložního těla a rakoviny vaječníku.

Není nějaká antikoncepce pro zapomnětlivé?

Pro žádnou ženu se nehodí všechny typy antikoncepce. Antikoncepční pilulka má mnoho výhod, ale pro zapomnětlivé ženy se moc nehodí. Stejné složení jako pilulky a mnohem větší „odolnost“ vůči zapomenutí mají antikoncepční náplasti (lepí se na kůži jednou za týden, tolerance chyby je 2 dny) nebo vaginální kroužek (zavádí se na tři týdny, tolerance je 7 dní). Volit lze i antikoncepční injekce, jejichž účinek trvá 3 měsíce (nová se musí aplikovat nejpozději za 14 týdnů). Zcela pak zapomenutí vylučují nitroděložní tělíska.

Co mají užívat ženy po čtyřicítce?

Ženy po čtyřicítce mají dnes široký výběr antikoncepčních metod. Vzhledem k tomu, že po čtyřicítce je vysoké riziko problémů s nepravidelným krvácením, volí většina žen buď antikoncepční pilulky (je zapotřebí zvolit přípravky s tzv. velmi nízkým dávkováním, tj. 15 až 20 mikrogramů estrogenu, případně náplasti nebo vaginální kroužek, kde dávka hormonů odpovídá velmi nízkému dávkování). Při jejich užívání je cyklus pravidelný. Nebo volí nitroděložní hormonální systém („hormonální nitroděložní tělísko“), který nemění frekvenci krvácení. Nic však nebrání tomu, aby ženy po čtyřicítce zvolily i metody gestagenní antikoncepce nebo nitroděložní tělísko s mědí.

Může si patnáctiletá dívka dojít pro antikoncepci bez rodičů?

Všeobecně je přijímán právní výklad, že pokud dívka, která již dovršila 15 let, přijde sama na gynekologii, prokázala tím dostatečnou psychickou vyspělost, aby si sama mohla rozhodnout o antikoncepci. („Sama“, tj. nemůže za ni mluvit např. partner. Pokud není schopna jednat sama, tak za ni mohou jednat jedině rodiče.)

Co mám dělat, když mi praskne prezervativ?

Když už se stane, že prezervativ je jedinou ochranou a praskne nebo sklouzne, je nepochybně vhodné použít některou z metod intercepce (metody používané k zabránění těhotenství po styku), tj. nejspíš některý z přípravků, které jsou za tímto účelem dány do prodeje. Musejí se vzít do 72 hodin po souloži (čím dříve, tím lépe).

Je na selhání antikoncepce záruka?

„Stoprocentní“ antikoncepce neexistuje a na selhání antikoncepce není záruka a v úvahu nepřichází ani náhrada škody. Pouze u žen, které mají zavedené nitroděložní tělísko a otěhotní, se to uznává jako zdravotní důvod k interrupci (odborné důvody pro to nejsou, ale zákonodárce uznal, že žena pro ochranu před otěhotněním udělala, co mohla) – pokud tedy zvolí interrupci, je jim provedena zdarma (či přesněji na účet zdravotní pojišťovny).

Co mám dělat, když při každé antikoncepci pořád špiním?

Záleží na tom, kterou metodu používáte. Pokud máte klasické nitroděložní tělísko s mědí, je lépe zvolit jinou metodu. Máte-li nitroděložní tělísko hormonální, stačí vyčkat, během několika měsíců (obvykle do 12 týdnů) většinou špinění zmizí. Užíváte-li tzv. čistě gestagenní metody, je občasné špinění běžným průvodním jevem. Pokud trvá dlouho (časem se může ztratit) a vadí-li vám, nezbývá, než metodu změnit. Pokud se objevilo špinění během užívání kombinované hormonální antikoncepce („normální“ pilulky, náplasti, vaginální kroužek), je to obvykle projev relativního nedostatku hormonů. Nevzácné je v prvním cyklu (nebo prvních cyklech), častěji u kuřaček. Význam tohoto krvácení je pouze kosmetický. Neustane-li však během prvních tří cyklů nebo objeví-li se opakovaně v pozdější době, je zapotřebí pátrat po jiných možných příčinách (změny děložního čípku, infekce dělohy, děložní myom atd.). Když se nic nenajde, měla by pomoci změna přípravku za jiný, s vyšší dávkou hormonů.

Je pravda, že kuřačky nesmějí užívat antikoncepční pilulky?

U starších přípravků antikoncepčních pilulek bylo prokázáno, že u kuřaček starších 35 let zvyšují riziko infarktu myokardu. Zda to platí i pro moderní přípravky s velmi nízkou dávkou hormonů, prokázáno není, nicméně platné doporučení uvádí, že ženy starší 35 let, pokud kouří víc než 15 cigaret denně, by neměly pilulky (a vůbec metody kombinované hormonální antikoncepce, tj. platí to i pro náplasti a vaginální kroužek) užívat vůbec, ženy starší 35 let, které kouří méně než 15 cigaret denně, by měly raději volit jinou metodu.

Mohu se spolehnout, že když kojím, tak nemohu otěhotnět?

Kojení je ten mechanismus, který reguloval intervaly mezi porody pravěkých žen. Sání mléka tlumí činnost center v mezimozku, která řídí vaječník. Důležitý je počet přiložení kojence, ne množství mléka. Kojení by však nemělo být považováno za spolehlivou antikoncepční metodu.

Existuje nějaká naprosto spolehlivá antikoncepční metoda?

Bohužel, NAPROSTO spolehlivá metoda neexistuje. Jsou však metody velmi spolehlivé, ba extrémně spolehlivé. Spolehlivost antikoncepce se uvádí jako tzv. Pearlův index, tj. počet těhotenství na 100 žen, které tuto metodu používají, během jednoho roku. Při žádné antikoncepci je Pearlův index asi 85, přerušovaný styk má asi 20, kondom asi 18. Moderní metody jsou daleko spolehlivější. Antikoncepční pilulky (kombinovaná hormonální antikoncepce) mají Pearlův index při správném užívání asi 0,3. Pro nitroděložní tělíska s mědí je Pearlův index nižší než 1, podkožní hormonální tělísko dosahuje Pearlova indexu asi 0,05 (není v současné době dostupné v České republice). Hormonální nitroděložní tělíska jsou metody extrémně spolehlivé, s Pearlovým indexem asi 0,2. Tato spolehlivost je srovnatelná se sterilizací.

Jak se mám chránit v týdnu, kdy se pilulky vynechávají?

Nijak. Antikoncepční pilulky si v tomto týdnu zachovávají svůj antikoncepční účinek a jsou stejně spolehlivé jako kdykoli jindy. Podmínkou však je, že žena začne řádně užívat další platíčko.

Jak dlouho před otěhotněním se musejí pilulky přestat užívat? A jak se mám mezitím chránit a musím jít na interrupci, když přece jenom otěhotním?

Otěhotnět lze bez obav hned po vysazení antikoncepce. Žádné riziko pro plod není zvýšeno. Není tedy třeba se nijak chránit a interrupce by byla naprostý nesmysl.

Snižuje zvracení a průjem spolehlivost antikoncepce?

Zvracení a průjem mohou narušit spolehlivost antikoncepčních pilulek (nikoli jiných metod). Zvracení vadí, nastane-li do 3 až 4 hodin po spolknutí tablety, pak je zapotřebí vzít si tabletu náhradní. Průjem může spolehlivost pilulek ovlivnit pouze v případě, že jde o silný a déletrvající průjem (jedna průjmová stolice spolehlivost neovlivní). Snížit spolehlivost mohou i některé léky, které se při průjmu užívají (tzv. střevní absorbencia, např. živočišné uhlí). Pokud je obava, že by průjem snížil spolehlivost, je opětný nástup normálního účinku od 8. tablety, kterou si žena vezme bez chyby a bez přestávky po skončení průjmu.