Metody antikoncepce: jakou metodu můžete zvolit a proč?

Uvažujete-li nad antikoncepcí, nebo přemýšlíte nad změnou, přečtěte si tento článek, ve kterém vám představíme dostupné metody antikoncepce. Protože antikoncepce nejsou jen pilulky…

“Každá antikoncepce je tak spolehlivá, jako je spolehlivý/-á uživatel/-ka, který/-á ji užívá.”

Výběr konkrétní antikoncepční metody závisí individuálně na každé ženě. V prvé řadě je třeba si promyslet, na jak dlouho plánujete antikoncepci užívat. Poté je důležité, abyste si ověřila svůj zdravotní stav – zda existují nějaké zdravotní důvody, proč tu či onu metodu nemůžete užívat. Pokud žádné takové důvody nejsou, můžete si vybírat podle dalších parametrů.

Patříte-li mezi zapomnětlivé, tedy nespolehlivé v pravidelnosti užívání, můžete mít problém se spolehlivostí metody, která se musí užívat každý den (pilulky), každý týden (náplast) či každý měsíc (vaginální kroužek). V tom případě je na zvážení, zda nezvolit některou z metod, které jsou na spolehlivosti uživatelky nezávislé (dlouhodobé metody).

Abyste mohla jednotlivé metody porovnávat cenově, doporučujeme brát v úvahu poměr vynaložené částky a doby užívání vybrané metody. Následně si náklady přepočítat na 1 měsíc užívání. Například nitroděložní tělíska jsou jednorázově dražší záležitostí, ale vezmeme-li v úvahu, že vám vydrží na dobu minimálně 3 roky (podle toho, který typ si vyberete), cena je ve výsledku výrazně příznivější, než u jiných metod.

Nejméně spolehlivé jsou obecně metody, které jsou závislé na spolehlivosti uživatele/uživatelky při každém pohlavním styku, např. pesar či kondom - i když kondom je na druhé straně jedinou metodou ochraňující před sexuálně přenosnými infekcemi. Naopak mezi nejspolehlivější metody patří metody dlouhodobé (např. nitroděložní tělíska), které jsou nezávislé na spolehlivosti uživatelky a tudíž je vyloučena chyba v užívání. Pokud máte jakékoli pochybnosti o svém rozhodnutí, nebojte se poradit se svým lékařem a nechte si vysvětlit jednotlivé možnosti, abyste se rozhodla přesně pro takovou antikoncepci, která vám bude nejlépe vyhovovat.

Základní dělení antikoncepčních metod

Metody se dají dělit podle různých kritérií. Podle intervalu užívání dělíme antikoncepci na krátkodobou a dlouhodobou. Podle obsahu hormonů pak na hormonální a nehormonální. Hormonální metody se dělí ještě na skupinu, která obsahuje oba ženské hormony – estrogeny i gestageny (tj. kombinovaná hormonální antikoncepce), a na skupinu, která obsahuje pouze gestageny (čistě gestagenní antikoncepce).

Krátkodobá kombinovaná hormonální antikoncepce

Jedná se o antikoncepci  s obsahem  estrogenu a gestagenu. Tyto druhy antikoncepce jsou obecně díky obsahu hormonů velmi spolehlivou metodou k zamezení početí.

Pilulky: užívají se jednou denně každý den bez přestávky nebo nejčastěji s týdenní pauzou.

Náplasti: 1x týdně se jednoduše nalepí na kůži jako běžná náplast.

Vaginální kroužek: zavádí se jednou za měsíc, mezi jednotlivými aplikacemi se dělá 7denní pauza, kdy žena menstruuje.

Krátkodobá gestagenní antikoncepce

Gestagenní pilulky (POP) - obsahují pouze gestagen  a užívají se jednou denně 21 dní a následuje týdenní pauza.

Injekce: aplikaci provádí lékař jednou za několik měsíců.

Dlouhodobá antikoncepce

Do této kategorie patří nitroděložní tělíska, a to jak hormonální, tak nehormonální. Ta zavádí lékař jednou za několik let.

Nehormonální antikoncepce

Do této kategorie se řadí bariérové metody, jako jsou kondomy a pesary, a také nehormonální nitroděložní tělíska.

1. Podle toho, jak často je nutné myslet na aplikaci antikoncepce, můžeme metody rozdělit na krátkodobé a dlouhodobé.

Dlouhodobá antikoncepce

 

Metody dlouhodobé antikoncepce můžeme dále dělit na reversibilní (vratné, po ukončení užívání nebo aplikace antikoncepce, se plodnost obnoví), a nereversibilní (nevratné, plodnost se už neobnoví).

Reversibilní (vratné) metody po ukončení užívání nebo aplikace antikoncepce dochází k obnovení plodnosti. Patří sem:

Nereversibilní (nevratná) metoda, kam patří sterilizace, je metodou, která vede k trvalé ztrátě plodnosti, ale současně zachovává normální funkci pohlavních žláz.

Krátkodobá antikoncepce

 

Metody krátkodobé antikoncepce můžeme dále dělit na ty, které se aplikují denně (pilulky) a na ty, které se nemusí aplikovat každý den. Ty se mohou se aplikovat 1x týdně (náplasti), 1x měsíčně (vaginální kroužky) nebo 1x za několik měsíců (injekce).

 • Pilulky s obsahem ženských hormonů estrogenu a progestinu, případně pouze s nízkým obsahem progestinu (tzv. minipilulky).  Jde o tablety, které se užívají každý den ideálně ve stejnou dobu.
 • Antikoncepční náplast obsahuje estrogen a progestin a aplikuje se nalepením na pokožku (hýždě, spodní část břicha, rameno…). Každý týden se náplast vymění za novou.
 • Vaginální kroužek, který se jednou měsíčně zavádí do vaginy, po 3 týdnech se vyjme a následuje 7denní pauza, kdy se dostavuje menstruační krvácení.
 • Injekce s obsahem progestinu, které se aplikují jednou za tři měsíce.

2. Podle obsahu hormonů lze antikoncepci rozlišit na hormonální a nehormonální.

 

Hormonální

 • Perorální antikoncepce (pilulky)
 • Vaginální kroužky
 • Náplasti k aplikaci na kůži
 • Injekce
 • Hormonální nitroděložní tělíska

Nehormonální

 • Bariérové metody – kondomy, pesary
 • Nitroděložní tělíska

DALŠÍ ODKAZY

Aktuální trendy v antikoncepci

Převažují výhody spojené s užíváním pilulek nad nevýhodami? Ať už pilulku užíváte, nebo o jejím předepsání uvažujete, přečtěte si základní pro a proti.

VÍCE

Zájem o změnu antikoncepce

Pokud uvažujete o změně antikoncepce, nejste sama. Pouze 18 % uživatelek antikoncepce je se svou antikoncepcí natolik spokojeno, že o změně neuvažuje.

 

VÍCE

Přínosy antikoncepce

Myslíte si, že hormonální antikoncepce pouze chrání před otěhotněním? Mýlíte se! Užívání hormonální antikoncepce s sebou přináší i pozitivní účinky.

VÍCE