Porovnání krátkodobé a dlouhodobé antikoncepce

Podle toho, jak často musí uživatelka myslet na aplikaci, dělíme antikoncepci na krátkodobou a dlouhodobou.

Zatímco na užívání krátkodobé antikoncepce je nutné myslet ‒ v závislosti na zvoleném typu antikoncepce ‒ denně (pilulky), týdně (náplasti), měsíčně (vaginální kroužky) nebo 1× za několik měsíců (injekce), dlouhodobá antikoncepce slouží k ochraně před nechtěným otěhotněním na výrazně delší dobu, po kterou není nutné na její aplikaci myslet. Například jednorázové zavedení nitroděložního hormonálního tělíska zaručuje ochranu na delší dobu podle zvoleného typu tělíska. Zároveň je možné gynekologa kdykoli požádat o vyjmutí tělíska a už následující měsíc může dojít k otěhotnění. Další možností dlouhodobé antikoncepce je sterilizace. Sterilizace je naproti výše vyjmenovaným nevratná metoda, která vede k trvalé ztrátě plodnosti.

Spolehlivost krátkodobých metod

U krátkodobých metod je spolehlivost antikoncepce velmi závislá na spolehlivosti samotné uživatelky a dalších okolnostech. Pokud se na spolehlivost antikoncepčních metod podíváme z hlediska schopnosti uživatelky užívat antikoncepci tak, jak je doporučeno v příbalové informaci daného přípravku, najdeme u některých metod překvapivě vysoké rozdíly v ochraně před otěhotněním. Například u pilulek je při jejich dokonalém užívání (tj. užívání v souladu s příbalovou informací, bez zapomínání atd.) uváděno riziko nechtěného těhotenství 0,3 %. Při typickém užívání, kdy uživatelka občas pilulku zapomene užít v danou hodinu, nebo zapomene úplně, trpí průjmem, zvracením, nebo ji provázejí jiné důvody snižující spolehlivost pilulky, je riziko otěhotnění až 9 %. To znamená, že rozdíl mezi ideálním a typickým užívání pilulek je až 30násobný.

Spolehlivost dlouhodobých metod

Spolehlivost dlouhodobé antikoncepce nezávisí na spolehlivosti uživatelky, tj. chrání stejně dobře bez ohledu na důslednost uživatelky. V případě nitroděložních hormonálních tělísek je riziko nežádoucího otěhotnění pouze 0,2 % - 0, 33 %. Přehled spolehlivosti antikoncepčních metod je uveden v článku Spolehlivost antikoncepce.

Mezi formy antikoncepce, které splňují současné nároky na moderní antikoncepci (tj. šetrnost, bezpečnost a spolehlivost) patří dlouhodobá antikoncepce ve formě nitroděložního tělíska. Ženy mohou vybírat mezi klasickými tělísky s obsahem kovu nebo nitroděložním hormonálním systémem. Mezi jednoznačné benefity tohoto druhu antikoncepce patří kromě spolehlivosti (srovnatelné se spolehlivostí při sterilizaci) také příznivé finanční hledisko oproti ostatním druhům antikoncepce.

Chování a názory uživatelek antikoncepce

Průzkumy ve Spojených státech ukazují, že až k 48 % neplánovaných těhotenství došlo během užívání antikoncepce, zejména kvůli chybám při jejím užívání. Provedené studie zároveň potvrdily, že chyby v užívání pilulek jsou přímo závislé na věku uživatelky. Nejvyšší míra chybovosti byla zaznamenána u náctiletých žen. Z jiných průzkumů v České republice zase plyne, že uživatelkám hormonálních pilulek výrazně častěji než uživatelkám jiných forem antikoncepce vadí právě to, že musejí na užívání antikoncepce neustále myslet, zapomínají si brát pilulku každý den, a obtěžuje je také to, že musejí chodit pravidelně k lékaři pro recepty nebo ho pravidelně kontaktovat s prosbou o zaslání e-receptu.

DALŠÍ ODKAZY

Přínosy antikoncepce

Myslíte si, že hormonální antikoncepce pouze chrání před otěhotněním? Mýlíte se! Užívání hormonální antikoncepce s sebou přináší i pozitivní účinky.

VÍCE

Je pilulka nejlepší volbou?

Zažila jste někdy obavu z nechtěného těhotenství? Zapomněla jste někdy užít pilulku? Přemýšlela jste o antikoncepci s nízkou dávkou hormonů?

VÍCE

Aktuální trendy v antikoncepci

Převažují výhody spojené s užíváním pilulek nad nevýhodami? Ať už pilulku užíváte, nebo o jejím předepsání uvažujete, přečtěte si základní pro a proti.

VÍCE