PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto internetové stránky (dále jen „Internetové stránky“) poskytuje Bayer s.r.o. (dále jen „my“). Další informace ohledně poskytovatele Internetových stránek, viz naše tiráž.

A. Nakládání s osobními údaji

Níže uvádíme informace ohledně toho, jak nakládáme s Vašimi osobními údaji v rámci Vašeho užívání Internetových stránek. Pokud nebude v následujících kapitolách uvedeno jinak, právní základ pro nakládání s Vašimi osobními údaji se opírá o skutečnost, že toto nakládání je nezbytné, aby Vám mohly být zpřístupněny požadované funkce Internetových stránek (Článek 6 odst. 1 písm. b) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů).

I. Užívání našich Internetových stránek

1. Přístup na naše Internetové stránky

Při zadání našich Internetových stránek budou z Vašeho prohlížeče přeneseny určité informace na náš web server. Toto je prováděno z technických důvodů a je to potřeba, aby Vám mohly být zpřístupněny požadované informace. Abychom usnadnili přístup na naše Internetové stránky, sbírají se následující informace, které budou krátce uloženy a použit

 • IP adresa,
 • datum a čas přístupu
 • rozdíl časové zóny vůči  Greenwichskému střednímu času (GMT)
 • obsah požadavku (konkrétní stránka)
 • stav přístupu/stavový kód HTTP
 • přenesený objem dat
 • internetová stránka požadující přístup
 • prohlížeč, jazyková nastavení, verze operačního systému softwaru prohlížeče a úroveň.

Dále, za účelem ochrany našich oprávněných zájmů budeme tyto informace po omezenou dobu ukládat, abychom mohli zahájit sledování osobních údajů v případě neoprávněného přístupu k našim serverům nebo pokusu o takový neoprávněný přístup (Článek 6 odst. 1 písm. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů).

2. Nastavení cookies

a) Co jsou cookies?

Tyto Internetové stránky používají tzv. „cookies“. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají v paměti Vašeho počítače prostřednictvím Vašeho prohlížeče. Ukládají určité informace (např. Vaše upřednostňované jazykové nastavení nebo nastavení stránek), které nám Váš prohlížeč může (v závislosti na době životnosti cookie) znovu přenést při Vaší další návštěvě našich Internetových stránek.

b) Jaké cookies používáme?

Rozlišujeme dvě kategorie: (1) funkční cookies, bez kterých by byla funkcionalita našich Internetových stránek omezena, a (2) volitelné cookies, používané např. pro analýzu internetových stránek a marketingové účely.

 

c) V závislosti na vašem souhlasu

Volitelné cookies používáme pouze s Vaším předchozím souhlasem (Článek 6 odst. 1 písm. a) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů). Při prvním přístupu na naše Internetové stránky se objeví banner, kde budete požádáni o udělení souhlasu s nastavením volitelných cookies. Pokud udělíte svůj souhlas, umístíme na Váš počítač cookie a banner se znovu neobjeví, dokud bude toto cookie aktivní. Pokud vyprší životnost cookie nebo pokud cookie aktivně vymažete, banner se znovu objeví při Vaší další návštěvě našich Internetových stránek a znovu Vás požádá o udělení souhlasu.

d) Jak zabránit nastavení cookies

Naše Internetové stránky můžete samozřejmě používat, aniž by jakékoliv cookies byly nastaveny. Ve Vašem internetovém prohlížeči si můžete kdykoli nakonfigurovat nebo zcela deaktivovat používání cookies. To však může vést k omezení funkcí nebo to může mít nepříznivý dopad na uživatelsky přátelské prostředí našich Internetových stránek. Kdykoli můžete odmítnout nastavení volitelných cookies, a to zvolením příslušné možnosti po kliknutí na odkaz "Nastavení Cookies" výše.

3. Analýza Internetových stránek pomocí Google

Na našich Internetových stránkách využíváme službu analýzy internetových stránek společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

Google za nás provede analýzu Vašeho používání našich Internetových stránek. Za tímto účelem používáme cookies podrobněji popsané v tabulce výše. Informace shromažďované společností Google v souvislosti s Vaším používáním našich Internetových stránek (např. referenční URL, naše internetové stránky, které jste navštívili, typ Vašeho prohlížeče, Vaše jazyková nastavení, Váš operační systém, rozlišení Vašeho monitoru) budou přeneseny na server společnosti Google v USA, kde budou uloženy a analyzovány. Příslušné výsledky nám pak budou zpřístupněny v anonymizované podobě. Vaše údaje o používání nebudou během tohoto procesu spojeny s celou vaší IP adresou. Na našich Internetových stránkách jsme aktivovali funkci anonymizování IP adresy, kterou nabízí Google a která smaže posledních 8 bitů (typ IPv4) nebo posledních 80 bitů (typ IPv6) Vaší IP adresy po každém předání dat do společnosti Google. Google je navíc certifikovaný podle EU-US Privacy Shield, což zajišťuje dodržování adekvátní úrovně ochrany dat při zpracování osobních údajů společností Google v USA.

Svůj souhlas s analýzou internetových stránek můžete kdykoli odvolat, buď stažením a nainstalováním poskytnutého Google Browser Plugin nebo správou Vašich souhlasů ve výše uvedené tabulce (Link to Data privacy Block), přičemž ve druhém případě bude umístěno zakazovací (opt-out) cookie. Obě možnosti zamezí analýze internetových stránek pouze, pokud budete používat prohlížeč, na kterém jste nainstalovali plugin, a pokud nevymažete zakazovací cookie.

4. Online behaviorální reklama s Google

Tyto Internetové stránky používají online behaviorální reklamní službu společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

Google provede analýzu Vašeho používání těchto Internetových stránek. Za tímto účelem používá Google cookies podrobněji popsané v tabulce výše. Informace shromažďované společností Google v souvislosti s Vaším používáním našich Internetových stránek (např. referenční URL, naše internetové stránky, které jste navštívili, typ Vašeho prohlížeče, Vaše jazyková nastavení, Váš operační systém, rozlišení Vašeho monitoru) budou přeneseny na server společnosti Google v USA, kde budou uloženy a analyzovány. My a náš partner Google tyto informace použijeme k lepšímu cílení našich reklam na Vás a Vaše zájmy, k omezení počtu zobrazení stejné reklamy, pro vyhodnocení účinnosti propagačních kampaní a k lepšímu pochopení chování návštěvníků poté, co zhlédnou určitou reklamu. Když navštívíte další internetovou stránku takzvané sítě „Google Display Network“, mohou se Vám zobrazit vyskakovací reklamy dle oblasti Vašeho zájmu na základě informací shromážděných na našich Internetových stránkách.

Google je certifikovaný podle EU-US Privacy Shield, což zajišťuje dodržování adekvátní úrovně ochrany dat při zpracování osobních údajů společností Google v USA.

Svůj souhlas s tímto předáním informací společnosti Google pro účely online behaviorální reklamy můžete kdykoli odvolat, buď správou Vašich souhlasů ve výše uvedené tabulce, přičemž v takovém případě bude umístěno zakazovací (opt-out) cookie, nebo stažením a nainstalováním Google Browser Plugin nabízeného společností Google. Obě možnosti zamezí službám online behaviorální reklamy pouze, pokud budete používat prohlížeč, na kterém jste nainstalovali plugin, a pokud nevymažete zakazovací cookie.

Za zpracování Vašich osobních údajů, které Google shromažďuje přímo z naší Internetové stránky pro online behaviorální reklamu, je zodpovědná společnost Google. Vzhledem k tomu, že nemáme žádnou kontrolu nad osobními údaji shromažďovanými a zpracovávanými třetími stranami, nejsme schopni Vám poskytnout závazné informace ohledně rozsahu a účelu takového zpracování Vašich osobních údajů. Proto prosím pro bližší informace o tom, jak a po jakou dobu společnost Google zpracovává Vaše osobní údaje, navštivte informace o ochraně osobních údajů společnosti Google. V době přípravy tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů byly informace Google dostupné v Google Zásadách ochrany osobních údajů pro reklamu.

5. Použití kontaktních formulářů

Můžete nás kontaktovat přímo prostřednictvím kontaktních formulářů, které jsou k dispozici na našich Internetových stránkách. Konkrétně nám můžete poskytnout zejména následující informace:

 • Jméno, e-mail, Váš dotaz

Informace, které nám poskytnete prostřednictvím kontaktních formulářů, shromažďujeme, zpracováváme a používáme výhradně pro zpracování vašeho konkrétního požadavku.

6. Externí služby nebo obsah na našich Internetových stránkách

Naše Internetové stránky zahrnují i služby a/nebo obsah třetích stran. Při Vašem využívání služeb takových třetích stran nebo při zobrazení obsahu třetích stran dojde z technických důvodů k výměně komunikačních údajů mezi Vámi a příslušným poskytovatelem.

Příslušný poskytovatel služeb nebo obsahu může Vaše osobní údaje zpracovávat rovněž pro své další účely. Dle našeho nejlepšího vědomí jsme nakonfigurovali služby a obsah poskytovatelů, o kterých je známo, že zpracovávají osobní údaje pro vlastní účely takovým způsobem, že je buď veškerá komunikace pro jiné účely než prezentace jejich služeb nebo obsahu na našich Internetových stránkách zablokována, nebo ke komunikaci dochází pouze s Vaším aktivním souhlasem s používáním služby. Avšak vzhledem k tomu, že nemáme žádnou kontrolu nad osobními údaji shromažďovanými a zpracovávanými třetími stranami, nejsme schopni Vám poskytnout závazné informace ohledně rozsahu a účelu takového zpracování Vašich osobních údajů.

Pro další informace ohledně rozsahu a účelu takového zpracování Vašich osobních údajů prosím navštivte prohlášení o ochraně osobních údajů poskytovatelů služeb, jejichž služby a/nebo obsah začleňujeme a kteří odpovídají za ochranu Vašich osobních údajů v této souvislosti: 

7. Informace o vedlejších účincích a reklamacích ohledně kvality

Tyto Internetové stránky nejsou určeny pro komunikaci ohledně vedlejších účinků, nedostatečných léčebných účinků, chyb v medikaci, produktů šedého trhu/padělků léku, nesprávného nebo neindikovaného užití, reklamací ohledně kvality a/nebo dalších záležitostí ohledně bezpečnosti nebo kvality produktů Bayer. Pokud chcete oznámit vedlejší účinky nebo vznést reklamaci ohledně kvality, kontaktujte svého zdravotnického odborníka (např. lékaře nebo lékárníka), místní úřad kompetentní pro zdravotní záležitosti nebo použijte naše Internetové stránky pro nahlášení nepříznivých vedlejších účinků.
Pokud nám však oznámíte nepříznivé vedlejší účinky nebo jiné záležitosti ohledně bezpečnosti nebo kvality produktů Bayer, jsme ze zákona povinni se Vaším oznámením zabývat a můžeme Vás kontaktovat, abyste doplnili informace. Poté budeme povinni informovat kompetentní zdravotní úřady ohledně Vámi oznámené záležitosti. V této souvislosti přepošleme Vaše informace v pseudonymizované podobě, tj. nepředáme žádné informace, na základě kterých by bylo možné Vás přímo identifikovat. Tato pseudonymizovaná oznámení budeme povinni případně zaslat i našim společnostem ve skupině a spolupracujícím partnerům, pokud budou rovněž povinni informovat své příslušné kompetentní zdravotní úřady.

B. Informace ohledně Vašich práv

Následující práva Vám obecně náleží dle příslušných zákonů o ochraně osobních údajů:

 • Právo na informace o Vašich osobních údajích, které máme uloženy;
 • Právo požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování Vašich osobních údajů;
 • Právo vznést námitku proti zpracování z důvodů našeho vlastního oprávněného zájmu, veřejného zájmu, nebo profilování, pokud nebudeme schopni prokázat, že existují přesvědčivé a oprávněné důvody převyšující Vaše zájmy, práva a svobody, nebo že takové zpracování probíhá za účelem prosazení, uplatnění nebo obhájení právních nároků;
 • Právo na přenositelnost údajů;
 • Právo podat stížnost u úřadu pro ochranu osobních údajů;
 • Kdykoli můžete s účinkem do budoucna odvolat svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů. Pro další informace viz kapitoly výše popisující zpracování osobních údajů na základě Vašeho souhlasu.

Pokud chcete uplatnit svá práva, zašlete svůj požadavek na níže uvedené kontaktní údaje. (→ C.).

C. Kontaktní údaje

Veškeré otázky ohledně ochrany osobních údajů zasílejte prostřednictvím emailu na dataprivacyCZSK@bayer.com nebo kontaktujte našeho odpovědného pracovníka pro ochranu osobních údajů na adrese:

BAYER s.r.o.
Data Privacy Manager
Siemensova 2717/4
155 00 Praha 5 – Stodůlky

D. Úprava Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů jsme oprávněni aktualizovat. Aktualizace našeho Prohlášení o ochraně osobních údajů budou publikovány na našich Internetových stránkách. Veškeré úpravy jsou účinné publikováním na našich Internetových stránkách. Proto doporučujeme, abyste stránky pravidelně navštěvovali, a byli tak informováni o příslušných aktualizacích.

Poslední aktualizace: 31.03.2021