Kojení jako přirozená antikoncepce

Kojení je původní lidská „antikoncepce“, která regulovala plodnost žen v tlupě lovců-sběračů v době kamenné. Aby si kojení zachovalo antikoncepční efekt, musejí být splněny následující podmínky:

  • Žena musí kojit často, tj. nejméně 6x za 24 hodin (Ženy lovců-sběračů údajně kojily 40x denně!).
  • Nejdelší přestávka mezi dvěma epizodami kojení nesmí v žádném případě přesáhnout 6 hodin v noci a 4 hodiny ve dne.
  • Žena nesmí menstruovat.
  • Od porodu nesmí uplynout více než 6 měsíců.

Mechanismus účinku

Kojení má tlumivý vliv na centra v mezimozku, která řídí funkci vaječníků – v periferní krvi to můžeme dokumentovat vzestupem hladiny hormonu prolaktinu a poklesem hladiny luteinizačního hormonu. Důležitá není celková doba kojení, ale frekvence epizod přisátí kojence. Důsledkem je tzv. laktační amenorea (vymizení menstruace během kojení) a dočasná neplodnost, což je provázeno sníženou hladinou ženských pohlavních hormonů.

Důležité: Kojení není spolehlivou antikoncepční metodou. Pro kojící ženy, které nechtějí otěhotnět, jsou vhodné formy gestagenní perorální antikoncepce nebo nitroděložní tělísko uvolňující hormon.

Poslední úpravy: 24. červen 2016

Pokud byly tyto informace pro Vás užitečné, možná se o ně ráda podělíte se svými kamarádkami.